بایگانی برچسب: بلبرینگ چیست؟

تلرانس بلبرینگ آسانسور

تلرانس بلبرینگ آسانسور

یکی از اتفاقاتی که برای بلبرینگ آسانسور می افتد تلرانس بلبرینگ آسانسور یا همان لقی بلبرینگ آسانسور می باشد. این اتفاق به دلیل حرکت یکی از کنس های بلبرینگ در ارتباط با کنس دیگر می افتد. نوع حرکت این کنس ها به دو حالت شعای و محوری می باشد و  نتایج مختلف و متعددی به […]