بایگانی برچسب: فبکه آسانسور

فلکه آسانسور

آسانسور

تمام قطعات موجود در آسانسور نقش خاصی را ایفا می کنند. فلکه آسانسور یکی از قطعات پر اهمیت در آسانسور است.که در قسمت مکانیکال یا مکانیک آسانسور مورد استفاده قرار می گیرد. به فلکه آسانسور، فلکه کششی نیز هم گفته می شود، گفتنی است برخی مهندسان از کلمه قرقره ای نیز استفاده می کنند. مجموعه […]