گروه صنعتی کابین پلاس | صنایع آسانسور

مراحل دریافت گواهی استاندارد آسانسور

ادامه مطلب
نحوه دریافت مجوز آسانسور

نحوه دریافت مجوز آسانسور

امروزه به دلیل افزایش استفاده از آسانسور و آسان شدن حمل و نقل با این وسیله بایستی در رابطه با نکات مهم مربوط به آن یعنی مجوز آسانسور هم آشنا بود تا بتوان به راحتی مجوز نصب آن را از سازمان مربوطه دریافت کرد و آسانسور را برای حمل موردنظر نصب کرد و برای جا به جایی بار و مسافر از آن استفاده کرد.  نصب آسانسور بایستی با رضایت همه اهالی ساختمان مربوطه چه تجاری چه ادارای چه ...