بایگانی برچسب: کابین آسانسور مدرن

کابین آسانسور مدرن

کابین آسانسور مدرن

کابین آسانسور مهم ترین جز آسانسور می باشد. کابین یک اتاقک است که افراد به منظور جابه جایی بین طبقات از آن استفاده می کنند. کابین، به گونه ای طراحی شده است تا بتواند در زمان رخداد حوادث، مراقب جان افراد باشد. کابین آسانسور مدرن بیشترین خواهان را در بین خریداران و سازندگان ساختمان هایی […]