گروه صنعتی کابین پلاس | صنایع آسانسور

فرم سفارش طراحی کابین آسانسور

با تکمیل فرم ذیل، طراحی پلان کامل آسانسور را با مشورت تخصصی مهندسان زبده گروه صنعتی کابین پلاس بصورت اینترنتی یا حضوری دریافت نمایید.

ـــ اطلاعات چاه آسانسور:
ـــ اطلاعات درب آسانسور:
ـــ اطلاعات ریل آسانسور:
ـــ اطلاعات موتور آسانسور: