بایگانی برچسب: اخذ استاندارد آسانسور

چه افرادی مجاز به طراحی و نصب آسانسور می‌باشند

طراحی و نصب آسانسور

همان طور که می دانید طراحی و نصب آسانسور یک کار تخصصی است و بایستی به کارشناس مربوطه واگذار و محول شود. چنانچه کسی که این کار را انجام می دهد از تخصص لازم برخوردار نباشد آسانسوری بی کیفیت طراحی می کند در زمینه نصب آسانسور هم اگر به افراد بی تخصص این کار واگذار […]