گروه صنعتی کابین پلاس | صنایع آسانسور

قطعات ضروری شستی دیجیتال آسانسور

ادامه مطلب
شستی دیجیتال آسانسور

شستی دیجیتال آسانسور

یک آسانسور خوب و باکیفیت دارای یک شستی آسانسور خوب می باشد. شستی دیجیتال آسانسور یکی از انواع شاسی ها می باشد که در مکان های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. این وسیله نقش مهمی در آسانسور بعهده دارد و مسافران به کمک آن می توانند طبقه مورد نظر خود را انتخاب کنند یا دکمه تهویه هوا را بزنند یا در مواقع اضطراری دکمه زنگ خطر آن را به صدا درآورند. این قطعه در آسانسور رابط و پیام ...